Evropský polytechnický institut, s. r. o.


Evropský polytechnický institut, s. r. o. je 1. soukromou vysokou školou na Moravě. Od 28. 6. 1999 má EPI, s. r. o. právo poskytovat vysokoškolské vzdělání garantované českým státem a právo udělovat titul bakalář (Bc.).


Vysoká
Zlínský
Bc.
ekonomické
studijni@edukom­plex.cz
www.edukomplex.cz
Čeština
Ne
Ne
Studijní oddělení : +420 572 548 035
Call centrum: +420 606 301 224
Sekretariát rektora : epi@edukomplex.cz
Studijní oddělení : studijni@edukom­plex.cz
+420 572 548 788

Na naší škole studují absolventi gymnázií, obchodních akademií, středních průmyslových a integrovaných středních odborných škol, často i absolventi nástavbového studia na SOU a absolventi VOŠ z celé ČR. O víkendech u nás studují pracující, manažeři, podnikatelé. Vzhledem ke speciálním technologiím a přístupům máme jen malou „úmrtnost“ studentů přesto, že naše nároky na studenty jsou vysoké. Je to dáno tím, že student přijde do prostředí, které jej vede úskalím vysokoškolského studia podobným způsobem, jak nás vede život – z jedné životní zkušenosti do jiné, vše založeno na praktických činnostech. Máme zpracovány nejen technologie pro čerstvé absolventy středních škol, ale i speciální technologie pro lidi z praxe, kteří musí v začátcích překonat mnoho obtíží.

Máte k dispozici elektronické učební texty, včetně rozsáhlého unikátního souboru CD-ROM nahrávek nejdůležitějších přednášek, virtuální univerzitu, video nahrávky přednášek na CD. Každý student si tedy doma ve svém prostředí vybuduje svoji učebnu. Máte k dispozici jedny z nejmodernějších ICT technologií. Všechny prostory naší vysoké školy jsou pokryty signálem WIFI. Všechny místnosti a učebny jsou zasíťované a z každého počítače je přístup na internet.
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Jsme 1. soukromá vysoká škola na Moravě. Nabízíme prezenční studium v oborech Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně, Ekonomická informatika a Elektronické počítače. Studovat můžete v denní i víkendové kombinované formě studia.

Máme speciální programy pro čerstvé absolventy středních škol, jiné pro pracující, kteří studují u nás o víkendech a nezatěžují zaměstnavatele, speciální programy pro absolventy vyšších odborných škol.

Máme speciální programy a přístupy pro účinné vzdělávání střední a starší generace, která se nutně potřebuje přizpůsobit rychlému společenskému vývoji.Mimo „klasické“ studium nabízíme také možnost vzdělání v rámci celoživotního studia (studium pro získání několika odborných kvalifikací učitelů středních škol, mistrů, vychovatelů, odborné kurzy, distanční studium).

Na našich pracovištích působí i jiné vysoké školy, které zabezpečují magisterské studium jako pokračování studia bakalářského pro naše absolventy. Student na naší vysoké škole má tedy zajištěn veškerý komfort.

Naleznete u nás příjemné prostředí odpovídající svojí motivací prestižním soukromým školám ve světě. Naše vysoká škola je budována jako mezinárodní komunita studentů a učitelů, jejímž cílem je stimulace rozvoje společnosti, rozvoj osobnosti každého člena našeho akademického pracoviště.

Jsme regionální vysoká škola. Studovat můžete na našich pracovištích v Kunovicích a v Hodoníně.

Více se dozvíte pod odkazy Informace o studiu,Celo­životní vzdělávání a Informační gramotnost.

V průběhu každého akademického roku pořádáme několik dnů otevřených dveří. Pokud se rozhodnete pro jakoukoliv formu studia, rádi Vás přivítáme na půdě EPI, s.r.o.Individuálně po předchozí dohodě
500Kč
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
7/3/09, 28/3/09, 18/4/09, 13/6/09, 18/7/09, 22/8/09, vždy od 8:00 do 12:00

Dáváme Vám možnost přihlásit se ke studiu kdykoliv prostřednictvím internetu. Vyplníte li tiskopisy a zašlete-li je na naši adresu v elektronické podobě e-mailem a následně podepsaný originál poštou, zahájili jste přijímací řízení. Získáte přednost v přijetí ke studiu před studenty, kteří se budou hlásit později klasickou formou.
Od této formy studia si slibujeme, že získáme uchazeče s dlouhodobým zájmem o naše studijní obory. Ke studiu totiž hledáme cílevědomé talenty, kterým pomůžeme dosáhnout jimi očekávaných cílů.
Pro studenty, kteří se přihlásí do 28.2. činí poplatek v on-line přijímacím řízení pouze Kč 200,– čímž ušetříte oproti uchazeči klasického přijímacího řízení, kde poplatek činí Kč 500,–(přihlášení po 28.2. platí standardních 500,–).
Pro studenty, kteří berou studium vážně je tato forma velice výhodná. Zbavíte se stresu z hledání své vysoké školy.

 
Management a marketing zahraničního obchodu
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 36000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština
Atraktivní studijní obor Management a marketing zahraničního obchodu vychovává vysokoškolsky vzdělané specialisty, kteří budou v podnicích zabezpečovat veškeré zahraniční obchodní operace, mluví třemi až čtyřmi světovými jazyky.

Elektronické počítače
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 36000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština
Naši absolventi studijního oboru Elektronické počítače jsou specialisté nacházející uplatnění v oblasti programování, správců informačních systémů a sítí, grafiky, internetových a informačních technologií a v průmyslové výrobě počítačů. Již v průběhu studia pracují na živnostenský list pro firmy.

Ekonomická informatika
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 36000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština
Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků nacházejících uplatnění v oblasti aplikace podnikových informačních systémů (IS) a informačních technologií (IT). Absolvent ovládá základní ekonomické disciplíny (mikroekonomie, makroekonomie, podniková ekonomie, účetnictví, právní disciplíny atd.), programování, zpracování textu, instalaci operačních a uživatelských systémů.

Finance a daně
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 36000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština
Absolventi studijního oboru Finance a daně jsou vyhledávaní finanční poradci. Budou schopni samostatně řídit rozhodovací procesy na podnikové úrovni, na domácích i zahraničních trzích, ve veřejné správě, v oblasti podnikových a veřejných financí, účetnictví, finančního poradenství, bankovnictví, burz, mezinárodních financí a správy daní. Absolventi získají kvalitní řídící kompetence.