Unicorn College s.r.o.


Soukromá vysoká škola, která nabízí vysoce kvalitní bakalářské vzdělání v oboru informačních a komunikačních technologií, ekonomie a managementu.


Vysoká
Praha
Bc.
ekonomické
27169511
info@unicorncollege.cz
www.unicorncollege.cz
Čeština
Ne
Ne
Kontaktní telefon: +420 271 097 111
Kontaktní e-mail: info@unicorncollege.cz
Rektor: jiri.kleibl@unicorncollege.cz
Ředitel školy: marek.beranek@unicorncollege.cz
+420 221 400 114

Pro 50 nejlepších studentů v ročníku máme připraven prospěchový stipendijní program na 100% financování studia. Zároveň 5 nejlepších studentů v ročníku získá finanční bonus ve výši 10.000,- Kč za semestr.
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Unicorn College je soukromá vysoká škola, která nabízí vysoce kvalitní bakalářské vzdělání v oboru informačních a komunikačních technologií, ekonomie a managementu.Naším cílem je poskytnout studentům aktivní schopnost využít získané vědomosti tam, kde je to vyžadováno a rovněž tyto znalosti obohatit o reálné zkušenosti.
 

Rozšiřujeme tradiční formy vysokoškolské výuky tím, že realisticky zachycujeme požadavky z praxe a zohledňujeme je ve výukových programech.
 

Naše škola disponuje týmem zkušených pedagogů a odborníků s reálnou praxí, kteří Vám pomohou se připravit na úspěšnou profesní kariéru.
 

Významným partnerem a vlastníkem školy je společnost UNICORN, která je největší českou společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a komunikačních technologií. Vzhledem k přístupu k nejmodernějším technologiím a ke zkušenostem získaným za sedmnáct let působení v oblasti ICT představuje společnost UNICORN pro školu velice silné zázemí a stabilitu.31/03/09, 21/06/09, 15/08/09, 08/09/09, 15/09/09
04/06/09, 25/06/09, 20/08/09, 10/09/09, 17/09/09
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
20.02.2009, 18.03.2009
Přijetí ke studiu na všech studijních oborech bakalářského studia je podmíněno absolvováním přijímacího pohovoru před přijímací komisí.

Přijímací pohovor je zaměřen na ověření toho, zda uchazeč
o studium má předpoklady k úspěšnému
absolvování studia. Je proto zaměřen na tyto oblasti:
  • ověření základních znalostí v rozsahu středoškolského studia,
  • schopností logického uvažování,
  • ověření základních znalostí cizího jazyka (angličtiny) v rozsahu středoškolské výuky.Management ICT projektů
prezenční, kombinovaná, individuální plán
Bc.
  • 3 roky
  • 60000 Kč
Čeština
Studijní obor Management ICT projektů je zaměřen na výchovu odborníků schopných řídit projekty informačních a komunikačních technologií (ICT). Výuka v českém nebo anglickém jazyce. Výuka v prezenčním studiu probíhá v pracovní dny, zpravidla pondělí až čtvrtek. Unicorn College nově získala akreditaci na kombinovanou formu studia, která je určena zejména uchazečům, kteří chtěji studovat při svém zaměstnání. Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledně a v sobotu přibližně 1x za 14 dní. Na konci semestru probíhá ještě týdenní soustředění. Pro mimořádně nadané studenty máme připravenu i individuální formu studia. Pro bližší informace o této formě nás kontaktujte.

Informační technologie
prezenční, kombinovaná, individuální plán
Bc.
  • 3 roky
  • 60000 Kč
Čeština
Studijní obor Informační technologie je zaměřen na výchovu odborníků schopných navrhovat, vytvářet a provozovat informační systémy. Výuka v českém nebo anglickém jazyce. Výuka v prezenčním studiu probíhá v pracovní dny, zpravidla pondělí až čtvrtek. Unicorn College nově získala akreditaci na kombinovanou formu studia, která je určena zejména uchazečům, kteří chtěji studovat při svém zaměstnání. Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledně a v sobotu přibližně 1x za 14 dní. Na konci semestru probíhá ještě týdenní soustředění. Pro mimořádně nadané studenty máme připravenu i individuální formu studia. Pro bližší informace o této formě nás kontaktujte.

Ekonomika a management
prezenční, kombinovaná, individuální plán
Bc.
  • 3 roky
  • 60000 Kč
Čeština
Studijní obor Ekonomika a management je zaměřen na výchovu odborníků se schopností využívat informační technologie při vykonávání své práce zejména na pozicích nižšího až středního managementu. Výuka v českém nebo anglickém jazyce. Výuka v prezenčním studiu probíhá v pracovní dny, zpravidla pondělí až čtvrtek. Unicorn College nově získala akreditaci na kombinovanou formu studia, která je určena zejména uchazečům, kteří chtěji studovat při svém zaměstnání. Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledně a v sobotu přibližně 1x za 14 dní. Na konci semestru probíhá ještě týdenní soustředění. Pro mimořádně nadané studenty máme připravenu i individuální formu studia. Pro bližší informace o této formě nás kontaktujte.