Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s.


Cílem bakalářského studijního programu této vysoké školy je vychovávat odborníky pro konkrétní administrativně-právní profese, pro něž je orientace v právním řádu a schopnost aplikace konkrétních segmentů veřejného nebo soukromé


Vysoká
Karlovarský
Bc.
ekonomické
252 36 300
studijni@vskv.cz
www.vskv.cz
Čeština
Ne
Ne
Studijní oddělení Karlovy Vary: +420 353 301 011/12
Sekretariát rektora: +420 353 301 022
Studijní oddělení Praha: +420 244 007 435
Studijní oddělení Karlovy Vary: studijni@vskv.cz
Sekretariát rektora: sekretariat@vskv.cz
Studijní oddělení Praha: studijni-praha@vskv.cz
+420 353 301 071


Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne


Vysoká škola Karlovy Vary je jednou z největších a také nejstarších „nových“ vysokých škol vzniklých po pádu komunistické totality.

Její právní forma je obecně prospěšná společnost, je tedy charakterem spíše veřejnoprávní institucí- neuniverzitní vysokou školou. Byla založena v roce 1999 a v současnosti má přes 1200 studentů a již několik generací absolventů- bakalářů v oboru právní specializace.

Mezi pedagogy školy je řada vysoce uznávaných odborníků svého oboru, kteří jsou zárukou vysoké úrovně školy.

Škola poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání v návaznosti na univerzitní systém vzdělávání s ohledem na uplatnění absolventů v praxi.

Cílem bakalářského studijního programu naší vysoké školy je vychovávat odborníky pro konkrétní administrativně-právní profese, pro něž je orientace v právním řádu a schopnost aplikace konkrétních segmentů veřejného nebo soukromého práva hlavní pracovní náplní.

Snahou zároveň je vyplnit existující mezery v kvalifikační struktuře pracovníků s právnickým vzděláním. Uplatnění absolventů v praxi potvrzuje, že zde je velký nedostatek právnicky vzdělaných specialistů jak pro státní správu, tak pro privátní sektor.

V průběhu studia získávají budoucí absolventi znalosti a dovednosti nejen v oblasti práva, ale rovněž fungování ekonomiky, komunikace a managementu, cizích jazyků, práce s moderními informačními technologiemi a informačními systémy. Tyto multidisciplinární znalosti, podpořené dostatečnou schopností tvořit žádoucí inovace a změny, představují konkurenční výhodu na trhu práce.

Absolventů VŠKV se tak nejen uplatní např. v advokátních a notářských kancelářích, či právních odděleních velkých českých či nadnárodních firem, ale také ve státní správě a samosprávě, u soudů, případně v jiných oblastech veřejného sektoru.

Působení Vysoké školy Karlovy Vary a jejích absolventů potvrzuje naplňování snahy uspokojit potřeby mladých lidí možností absolvování vysokoškolského studia a rovněž vyhovět objektivním požadavkům na trhu práce.

Vysoká škola sídlí v krajském městě ( a rovněž v hlavním městě Praze svojí pobočkou- výukovým centrem Praha ) a existuje zde praktická vazba na úřady státní správy i samosprávy. Vysoká škola se tak snaží podle svých možností podílet na řešení vzdělávacích potřeb nejen města a kraje, ale přispívat svými vzdělávacími činnostmi i k rozvojovým aktivitám místních institucí, zejména pak Magistrátu města Karlovy Vary, Krajského úřadu Karlovy Vary a jiných významných regionálních partnerů.

Škola je ale, vzhledem ke svému oboru, významným partnerem také celostátních institucí a podílí se osobami svých pedagogů na práci odborných skupin ministerstev( školství, spravedlnosti, vnitra parlamentu ČR) , vysokého školství obecně ( např. organizace rektorů vysokých škol) i odborných právnických organizací. Škola vydává již několik let odborný čtvrtletník , který je vysoce oceňován pro svou aktuálnost a odbornou úroveň a je distribuován po celé republice. Škola také využívá možností mezinárodní spolupráce vysokých škol jak pro pedagogy, tak pro odborné asistenty i studenty školy.

do 13/09/09
500 Kč
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
 1. Přihlášky ke studiu se začínají přijímat od 1.2.2009
 2. Ukončení příjímání přihlášek je 13.9.2009
 3. V akademickém roce 2009/2010 se nekoná přijímací zkouška, jako součást přijímacího řízení na Vysokou školu Karlovy Vary, o.p.s.
 4. Podmínkou pro přijetí ke studiu na VŠKV, o.p.s., je předložení těchto podkladů:
 • vyplněná přihláška ke studiu
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení

Každý uchazeč bude nejpozději do 14 dnů po obdržení všech výše uvedených podkladů vyrozuměn o přijetí či nepřijetí ke studiu na VŠKV, o.p.s.. Zároveň bude celkový seznam přijatých a nepřijatých studentů  vyvěšen na úřední desce VŠKV, o.p.s.
Právo v podnikání
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 4 roky
 • 46000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština

Sociálně právní činnost
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 4 roky
 • 46000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština

Veřejná správa (zaměření: kontrolní činnost.)
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 4 roky
 • 46000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština

Soudní a notářská administrativní činnost
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 4 roky
 • 46000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština